tophockey selectiebeleid hca
fotoheader1.jpg fotoheader2.jpg

tophockey selectiebeleid hca

Binnen HC Alphen is er een technische commissie die bepaalt wie er in de selectie komt. Om tot een goede selectie te komen, heeft de technische commissie een selectiebeleid voor junioren en voor senioren.Selectiebeleid junioren

De selectie bij de jeugd is een doorlopend proces die bestaat uit diverse elementen:

  • TIPS-systeem

  • preselectietrainingen

  • observatie door en namens de THC

  • voorselectietrainingen

  • onvoorziene omstandighedenTIPS-systeem
De trainers en coaches van alle teams vullen twee keer per jaar een beoordelingsformulier in over elk teamlid. Zij gebruiken hierbij het TIPS-systeem.

TIPS staat voor:
1. Techniek: balbeheersing, stickvaardigheid en motoriek
2. Inzicht: lezen van het spel, omschakeling, spelhervatting, looplijnen
3. Persoonlijkheid: mentale instelling en wedstrijdmentaliteit, bijdrage aan teamspirit
4. Snelheid: lichamelijke gesteldheid en atletisch vermogen

Als uit deze beoordelingen en/of uit gesprekken met de betrokken begeleiders blijkt dat een speler positief opvalt, dan onderneemt de THC actie hierop. Dit kan door die speler een paar keer mee te laten trainen met een selectieteam, door die speler te bekijken tijdens trainingen of wedstrijden, en door die speler mee te laten doen aan de preselectietrainingen.

Preselectietrainingen

Jaarlijks worden er in de periode januari-februari vier tot vijf preselectietrainingen georganiseerd, met het oog op de samenstelling van de selectieteams voor het volgende seizoen. De spelers trainen dan in de lijn waarin zij volgend jaar spelen. Dus iemand die nu tweedejaars-B is, doet mee aan de preselectietraining voor de A-selectie.

Aan deze trainingen doen alle spelers mee uit de eerste selectieteams, aangevuld met talentvolle spelers uit de tweede teams. Maar ook spelers uit de breedteteams kunnen hiervoor worden uitgenodigd. Voor deze laatste groep zijn de beoordeling van de TIPS-formulieren van belang en de mening van de betrokken teambegeleiders. Daarom overleggen de lijncoördinatoren elk jaar met de teambegeleiders binnen hun lijn of er spelers zijn die in aanmerking komen voor een uitnodiging voor de preselectietrainingen.Observatie door en namens de THC

Gedurende het hele seizoen, maar met name tijdens de tweede helft van het seizoen, worden spelers tijdens trainingen en vooral tijdens wedstrijden beoordeeld door en namens de technische commissie. Met behulp van de uitkomsten van de TIPS-formulieren en de preselectietrainingen worden spelers die zijn opgevallen nog eens extra beoordeeld. Daarbij kan ook aan spelers worden gevraagd of zij een aantal keren met een selectieteam willen meetrainen.Voorselectietrainingen

Kort na afloop van de competitie wordt een voorselectie per lijn bekendgemaakt van circa 20 spelers. Daarvan komen er uiteindelijk 14 √° 15 in het selectieteam.

In de voorselectie kunnen ook spelers worden opgenomen die zich van buitenaf hebben aangemeld bij HCA. Ook tijdensde voorselectietrainingen kunnen spelers van buiten de club nog worden toegevoegd. De algemene regel daarbij is dat hoe later een speler van buitenaf wordt toegevoegd, hoe hoger de toegevoegde waarde van die speler moet zijn voor het team.

De spelers die in de voorselectie zijn opgenomen werken in de maand juni een trainingsprogramma af. Bij voorkeur doen zij dit onder leiding van de verantwoordelijke trainer/coach van het komende seizoen. In nauw overleg met deze trainers/coaches bepaalt de technische commissie wie van deze spelers uiteindelijk worden opgenomen in de definitieve selectie. De definitieve selectie wordt voor aanvang van de zomervakantie bekend gemaakt.Onvoorziene omstandigheden

Voorgaand hebben we in hoofdlijnen uitgelegd hoe de technische commissie komt tot de samenstelling van de selectieteams voor de jeugd. Er kunnen zich echter altijd onvoorziene situaties voordoen waarover een beslissing moet worden genomen. In zulke gevallen, houden we ons aan de volgende richtlijnen:

  • Hoofdregel is dat de technische commissie bij onvoorziene situaties in overleg gaat met de betrokkenen, maar dat de THC een doorslaggevend besluit neemt.

  • Idealiter bestaat een selectieteam uit 14 of 15, spelers maar als in een bepaalde lijn dit aantal niet goed uitkomt, kan in overleg met de TC Hockey worden bepaald dat de selectie bestaat uit meer of minder spelers.

  • We streven ernaar om een selectie samen te stellen waarin de beste spelers van een bepaalde lijn zijn opgenomen. In enkele gevallen kan het zijn dat de THC besluit om andere spelers in een selectieteam op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer het voor de doorstroming belangrijk is dat er een mix wordt gemaakt van 1e jaars en 2e jaars spelers. De THC geeft dan voorrang aan het belang van een structureel kwalitatief hoogwaardige opleiding.

  • Er zijn talenten die voldoen aan de gestelde criteria, maar jonger zijn dan de leeftijd van het team waarvoor zij in aanmerking (willen) komen. De THC staat ervoor open om deze speler dan toch op te nemen in dat team. Belangrijk daarbij is dat de vervroegde doorstroming in het belang is van de ontwikkeling van die betreffende speler. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische en tactische kwaliteiten van de speler, maar ook naar fysieke, mentale en de sociale ontwikkeling. Voordat de THC besluit om een speler al dan niet op te nemen in het beoogde team, overlegt zij eerst met de betrokken speler, de ouders en andere betrokken begeleiders van HC Alphen.

  • Vanaf het moment dat de definitieve keuze bekendgemaakt is, worden de selecties van de eerste elftallen gesloten. In principe worden deze selecties niet meer gewijzigd, maar er zijn uitzonderingen. Als spelers zich niet houden aan de vooraf gemaakte afspraken of als  bepaalde spelers zich sterk ontwikkelen (zowel positief als negatief), kan het gebeuren dat er toch nog wijzigingen plaatsvinden. De THC beslist hierover.Selectiebeleid senioren

De selectie van de senioren borduurt voort op de selectie van het afgelopen jaar. De selectie van het afgelopen jaar wordt aangevuld met spelers uit het tweede selectieteam en uit jeugdspelers die meestal vanuit de A-jeugd doorstromen naar de senioren.

Als dat nodig is, kunnen er aan het einde of direct na afloop van de competitie open trainingen worden georganiseerd waar spelers van buiten HCA aan mee kunnen doen.

In nauw overleg met de technische staf van Dames 1 en Heren 1 wordt door de THC bepaald welke spelers in de voorselectie van deze teams spelen. Deze selectie bestaat uit maximaal 20 spelers. Tijdens de voorbereiding op het begin van de competitie, werken zij een trainingsprogramma af waarna de definitieve selectie bekendgemaakt. De spelers die daarbij afvallen spelen in het tweede selectieteam.

De technische staf van Dames 1 en Heren 1 bepaalt de uiteindelijke selectie onder de verantwoordelijkheid van de THC. 
 
 

Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn