Nieuwsbericht
fotoheader2.jpg header.jpg
Communicatie

Wijziging statuten

18-11-2018
Onze statuten worden aangepast. 

In artikel 2 lid 2 komt te staan dat ons boekjaar gelijk loopt met ons verenigingsjaar. Dat is handiger en logischer. Hiertoe was door de ALV van 6 juli 2017 al besloten. Aan artikel 4 lid 1 sub a wordt matchfixing toegevoegd. Dit op verzoek van de KNHB. De bewaartermijn van stukken gaat van tien naar zeven jaar (artikel 12 lid 6). Tot slot staat in een aantal artikelen nog de term 'clubblad'. Dat kennen we al heel lang niet meer en wordt vervangen door 'één van de officiele interne communicatiemiddelen'.
De ALV heeft hier op 12 november mee ingestemd.
 
 

Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn