hca scheidsrechters
fotoheader1.jpg fotoheader2.jpg

hca scheidsrechters

 

Doorgeven van vervanging kan tot uiterlijk donderdagavond 20.00 uur via de mail aan Sander Everstein ([email protected]) voor fluitbeurten op zaterdag en aan Annemiek Ringers ([email protected]) voor fluitbeurten op zondag.
Doorgeven van verhinderdata alleen per mail aan: Sander Everstein en Annemiek Ringers.
 
CLUBSCHEIDSRECHTERS
Wanneer je lid bent van een vereniging, kun je over het algemeen aan allerlei leuke dingen meedoen en genieten van allerlei faciliteiten. Maar er horen ook verplichtingen bij het lidmaatschap van de vereniging. Op een hockeyclub (teamsport) is het fluiten van wedstrijden één van de verplichtingen. Sommige mensen vinden dat leuk, maar anderen vinden er juist niets aan. Maar tóch hoort het erbij. Hieronder staan de regels waaraan iedereen zich moet houden als je staat opgesteld om te fluiten.
Als je staat opgesteld om te fluiten, kun je niet afbellen. Je komt gewoon. Dat is je verplichting naar de club.
Als je écht niet zelf kunt fluiten, regel je iemand anders binnen je eigen team.
Als geen enkele teamgenoot voor jou kan of wil invallen, meld je dit bij je coach/captain (senioren/veteranen) en wijst je coach/captain (senioren/veteranen) iemand aan binnen het team.
Als zelfs dát niet lukt, regel jij (eventueel samen met je coach (jeugd)) /captain (senioren/veteranen)) een vervanger, dan maar een vader, een broertje/zusje of een speler uit een ander team. Bovenaan deze pagina lees je aan wie je je vervanging moet doorgeven.
 
De Scheidsrechterscommissie regelt dus niets voor je. Jij krijgt een fluitbeurt en jij zorgt ervoor dat er iemand staat die het team naar tevredenheid fluit.
Als het je niet lukt het bovenstaande voor elkaar te krijgen en er dus geen scheidsrechter op het veld staat, dan heb je een probleem. Je benadeelt de 28 mensen die wél met z'n allen op het veld staan. Je kunt erop rekenen dat het Bestuur je dan volgens de gebruikelijke stappen waarschuwt of schorst (zie hieronder bij sancties).
Niet gemeld is niet gefloten. Dat wil zeggen: als je moet fluiten meld je je een kwartier voor het begin van de wedstrijd bij de gastheer/gastvrouw in het clubhuis. Die maken een aantekening dat je geweest bent. Staat die aantekening er niet, dan ben je dus officieel niet op komen dagen en volgen de sancties (zie hieronder).
Fluiten is leuk, houd het leuk! Als je er staat en je best doet om goed te fluiten krijg je van de spelers, coaches en het publiek het respect dat je verdient... en misschien zelfs nog een drankje!
 
SANCTIES BIJ NIET KOMEN OPDAGEN
1X - Als je niet komt opdagen voor je fluitbeurt, en daardoor dus twee teams (+ coaches + publiek) in de steek laat, krijg je een waarschuwing. Bovendien sta je de eerstvolgende mogelijke speeldag opnieuw opgesteld om te fluiten. Je krijgt dus een herkansing.
 
2X - Kom je bij deze wedstrijd niet opdagen, dan krijg je van het Bestuur een schorsing. Je mag dan dus één wedstrijd niet spelen. Bovendien sta je de eerstvolgende mogelijke speeldag uiteraard weer opgesteld om te fluiten.
 
3X - Kom je bij die wedstrijd wéér niet opdagen, dan krijg je twee wedstrijden schorsing, waarbij je dan alsnog twee keer opnieuw wordt opgesteld om te fluiten. Je zult dan bovendien door het Bestuur worden uitgenodigd voor een gesprek.
 
Mocht na dit gesprek geen oplossing gevonden worden dan kan het bestuur overgaan tot royement van het ingedeelde lid.
Zie ook Huisregels voor Vrijwilligers en Sanctiebeleid en Vrijwilligersbeleid HCA. Je treft deze documenten aan bij HCA Regels en beleid (Over HCA).
 
SPELREGELCURSUS EN SCHEIDSRECHTERSEXAMEN
Bij elke wedstrijd zijn scheidsrechters nodig. HCA verwacht van alle spelende leden van 16 jaar en ouder dat zij wedstrijden kunnen fluiten en een scheidsrechterkaart hebben .
Vele kaarten maken licht werk. Ook anderen (ouders van jeugdleden, trainingsleden) kunnen de spelregelcursus volgen en het scheidsrechtersexamen afleggen. Bijvoorbeeld zij die af en toe willen fluiten, een team coachen of gewoon meer van hockey af willen weten.
Bij de F, E en D8 jeugd heet de scheidsrechter spelbegeleider en heeft geen kaart nodig.
 
KWALITEIT
HCA vindt het belangrijk dat wedstrijden goed gefloten worden, hoe beter gefloten hoe meer spelplezier! Goed fluiten is een sport op zich die iedereen kan leren. De één wordt beter dan de ander; meestal zijn inzet en interesse bepalend. Om scheidsrechter te worden hoef je zeker geen ervaren hockeyer te zijn. Het begint met goede basiskennis van de regels.
Bij fluiten geldt voor jeugdleden: jong geleerd, oud gedaan. In het tweede jaar D behalen alle D-spelers het D-diploma HCA. Dit betreft de basale regelkennis voor jeugdspelers. Vervolgens stellen we ze op voor het begeleiden van wedstrijdjes van de jongste jeugd. Dat vraagt wel meer dan regelkennis alleen! Je neemt in overleg met de coaches van beide teams de (bege)leiding over een wedstrijd op je.
Jeugdleden in de B-leeftijd fluiten elftallen en daarvoor is een scheidsrechterskaart verplicht. Deze kaart krijg je door met succes het examen clubscheidsrechter af te leggen.
 
De cursus
De basiskennis verwerf je door middel van een online cursus op de KNHB leeromgeving. Je krijgt een maand vóór de examendatum een inlogcode en gaat thuis achter de computer leren. De cursus neemt zo'n 4 à 5 uur in beslag. Het cursusprogramma bevat veel beeldmateriaal, filmpjes en animaties en sluit af met een toets.
Een week voor de examendatum is er een informatiebijeenkomst op het clubhuis. Hier maak je een proefexamen en kan je vragen stellen over de stof.
 
Het examen
Het examen bestaat uit 30 multiple choice vragen en maak je op papier. De examinator van de KNHB komt in het clubhuis de examens afnemen. Hij/zij kijkt het examen direct na zodat je meteen de uitslag weet. Als je geslaagd bent, krijg je een fluit en een paar weken later je scheidsrechterskaart.
 
Kosten
Voor leden en niet-leden van HCA is de cursus en het examen kosteloos. De kosten van de cursus, het examen, en bij goed gevolg je scheidsrechterskaart betaalt HCA want we willen graag dat iedereen de basiskennis heeft.
 
Aanmelden
Een aantal keren per jaar kan je aan het examen deelnemen. De data worden op de HCA-site gepubliceerd. Zoals gezegd, deelname aan de cursus en het examen is verplicht. Vanaf de B-leeftijd geldt: heb je nog geen kaart dan meld je je dan met een mailtje naar [email protected] . Je komt dan op de lijst te staan voor het volgende examen en we informeren je graag over de gang van zaken!
 
Handige links
 
KNHB leeromgeving
Cursisten die zijn aangemeld kunnen hier gedurende 30 dagen inloggen met emailadres en het toegezonden wachtwoord.
Reset Password KNHB Leeromgeving
Wachtwoord voor de leeromgeving kwijt? Dan klik je op wachtwoord vergeten en krijg je het opnieuw in je mailbox.
Proefexamens Clubscheidsrechter
Papieren proefexamens inclusief antwoordsleutels.
Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier
Hoe geef je de stand door na de wedstrijd met DWF?


 

 

 
 
 

Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn