lidworden_ondersteuning
9ahjdrkn.png Buiten.jpg

lidworden_ondersteuning

HCA vraagt contributie van de leden. Met deze contributie kunnen we als vereniging samen met de leden het doel van de vereniging nastreven. Dit staat in de statuten. 

De contributie kan voor leden aan de hoge kant zijn. Het kan lastig zijn om deze te betalen als er onvoldoende financiële middelen zijn. Voor deze leden bestaan subsidieregelingen.

In Alphen aan den Rijn is hiervoor de Stichting Jeugd Deelname Fonds. Het Jeugd Deelname Fonds betaalt lesgelden of contributies van cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders een laag inkomen hebben of waar, door allerlei omstandigheden, te weinig geld beschikbaar is om de contributie te betalen. 

Stichting Jeugd Deelname Fonds zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen lid kunnen worden en blijven van een club of vereniging.

Ben je benieuwd of jouw kind(eren) in aanmerking komt voor een bijdrage? Vraag jouw intermediair dan een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen. (De maximale vergoeding is €225,-)

Heb je nog geen contact met een intermediair, maar denk je dat jouw kind wel in aanmerking komt voor de financiële bijdrage van het Jeugd Deelname Fonds? 

Neem dan contact op met het serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn, Participe of een wijkcontactpersoon of sportbuurtwerker in jullie wijk. Of mail naar [email protected] 
 

Video


Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn