Privacy
9ahjdrkn.png Buiten.jpg

Privacy

Op 12 november 2018 heeft de ALV van HC Alphen een privacyverklaring aangenomen. Hierin legt de club vast wat we doen met jouw gegevens. We zijn hiertoe verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Belangrijk om te weten: foto's van acties en sfeerbeelden waarop spelers of bezoekers staan mogen we op de website, Facebook of Instagram plaatsen. Heb je een bezwaar tegen plaatsing van een foto, stuur dan een mail naar [email protected]. De foto wordt dan in principe verwijderd. We verwijderen de foto niet indien het gaat om algemene actie- of sfeerbeelden waarop je niet centraal en duidelijk herkenbaar bent of als duidelijk voor de foto is geposeerd.
De privacyverklaring vind je hier op de website.

Voor de veiligheid van medewerkers, leden en bezoekers en bescherming van eigendommen maakt HC Alphen gebruik van cameratoezicht. Met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en bescherming van de privacy is het protocol cameratoezicht opgesteld.